Český specialista bude učit lékaře v Afghánistánu

Napsal admin • Čer 15th, 2010 • Rubrika: Oční lékařství

Projekt „Adžamal“ přináší naději na záchranu zraku stovkám afghánských obyvatelPraha, 15. července 2005 – Doc. MUDr. Martin Filipec, CSc., špičkový český oftalmolog působící v Oční klinice Lexum, odlétá se svým italským kolegou MUDr. Claudiem Carresim 15. července do Kábulu školit afghánské oftalmology v oblasti transplantace rohovky. Pro tento zákrok v Afghánistánu dosud nebyly podmínky ani vyškolení oftalmologové. Projekt umožní v budoucnu zachránit zrak stovkám obyvatel Afghánistánu, kteří by jinak byli odsouzeni ke slepotě. Impulsem projektu se stala pomoc při záchraně afghánského chlapce Adžamala, který v důsledku podvýživy postupně přichází o zrak a pomoci mu může jen urychlená transplantace rohovky. Docenta Filipce kontaktovalo s žádostí o pomoc na podzim roku 2004 Občanské sdružení Berkat. Doc. Filipec je specialista v oblasti transplantace rohovky a jeden za zakládajících lékařů Oční kliniky Lexum. Po zapojení docenta Filipce do projektu se Oční klinika Lexum ujala zajištění a odbavení veškerých operačních nástrojů, léků a zdravotnického materiálu. Během školení kábulských lékařů uskutečnění operace i u 40 dalších nemocných dětí a efekt celého projektu tak výrazně zvýší.

Projekt byl podpořen z prostředků MZV ČR v rámci Dotačního programu MZV pro nevládní a neziskové organizace. Zdravotnický materiál a veškeré vybavení nutné pro výuku a provádění transplantací zajistila Oční klinika Lexum. Zástupci Lexum zároveň kontaktovali své obchodní partnery – firmy Alcon Pharmaceuticals a Neomed, které poskytly další zdravotnické vybavení.

Oční klinika Lexum přispívá zdravotnickým vybavením (především operačními nástroji atp.) v celkové hodnotě více než 250 tisíc korun, Alcon Pharmaceuticals poskytuje léčiva za 100 tisíc a další zdravotnický materiál včetně cca 1000 nitroočních čoček, Neomed zajišťuje léky v hodnotě 39 tisíc a společnost RGW Express přislíbila zdarma 3 transporty rohovek do Afghánistánu v hodnotě 30 tisíc. Sbírkou mezi občany bylo vybráno 270 tisíc korun a z Dotačního programu MZV byla potvrzena podpora v částce 520 tisíc.

Docent Filipec k projektu Adžamal:
„Když za mnou přišla Marta Nollová a Berkat s prosbou odoperovat Adžamala, okamžitě jsem si uvědomil, že toto dítě je jen vrcholem ledovce. Afghánistán je zemí, které je třeba pomoci a když tyto možnosti máme, navrhl jsem poněkud pozměnit původní rozsah projektu – tedy operaci Adžamala v Praze – na komplexnější záměr, tj. předat naše zkušenosti afghánským lékařů přímo na místě a zavést transplantaci rohovky v Afghánistánu.
I přes dlouhodobá jednání s kábulskou nemocnicí máme jen velmi mlhavé představy o tom, co nás vlastně v Kábulu čeká. Na vyšetření je připraveno na devadesát pacientů, a my předpokládáme, že minimálně u poloviny z nich bude možné provést transplantaci rohovky. U některých z nich bude pravděpodobně potřeba kombinovat transplantaci s odstraněním šedého zákalu. To nám poskytne dostatečný prostor pro výuku místních oftalmologů.
Doktor Carresi se v průběhu našeho pobytu bude věnovat výuce rehabilitace vidění slabozrakých pacientů a pacientů se zbytky zraku.K pochopení problematiky transplantace rohovky, ale i rehabilitace vidění, jistě přispějí i odborné kurzy a přednášky, které jsou rovněž součástí našeho programu.
Člověk samozřejmě nejede jen zkušenosti předávat, ale zároveň je i získává, takže takovéto cesty jsou pro mne velkým přínosem. Vždy, když jsem v zemích s tak extrémními podmínkami, jaké panují i v Afghánistánu, přinese mi to po návratu jiný pohled na realitu všedního dne a uvědomuji si pak hodnoty, které jinak člověk v běžném shonu moderního života ani nevnímá.“

Neuvěřitelný příběh:
Celý projekt záchrany chlapce Adžamala a následného školení afghánských oftalmologů rozpoutala neuvěřitelně silná vůle a snaha paní Marty Nollové, která si koncem roku 2001 všimla fotografie vyhublého dítěte v novinách a rozhodla se mu pomoci. Oslovila autora fotografie fotografa Michala Novotného, který ale o chlapci nevěděl nic. Paní Nollovou to neodradilo. Kontaktovala několik velkých humanitárních organizací. Bez úspěchu. Nakonec se v Kábulu spojila s českou novinářkou Petrou Procházkovou.
Petra s přáteli chlapce usilovně hledala a po několika týdnech pátrání přišel výsledek. Neznámý kluk se jmenuje Adžamal, je mu asi 8 let a pochází ze zapadlé horské vesničky Tagau (vzdálené od Kábulu osm hodin terénním vozem). Otec má kromě matky Adžamala ještě jednu ženu a dohromady 11 dětí. V důsledku podvýživy je Adžamal téměř slepý. Po jeho vyšetření očním lékařem z české 6. polní nemocnice, která pomáhala civilistům v Kábulu, je jasné, že Adžamalův zrak zachrání jen transplantace rohovky.
Žádné transplantace se ale v Afghánistánu neprovádí. Marta Nollová tedy začala shánět peníze, aby mohla Adžamala přivézt na operaci do Čech. V létě roku 2004 byl zastřelen Adžamalův otec a možnost, aby se malý Adžamal odjel léčit do Evropy se rozplynula. Marta Nollová ve spolupráci se Sdružením pro ranou péči našla oftalmologa doc. Martina Filipce z Oční kliniky Lexum, který zdarma vyškolí afghánské lékaře. Česká republika tak napomůže rozvoji afghánské oftalmologie a přinese naději na záchranu zraku stovkám podvyživených dětí.

LÉKAŘI PRO ADŽAMAL

Doc. MUDr. Martin Filipec, CSc.
Oční klinika Cornea Lexum
• Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze.
• Po ukončení studia byl přijat na II. oční kliniku Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze jako interní vědecký aspirant.
• V roce 1984 získal atestaci I. stupně a v roce 1991 atestaci II. stupně v oboru oční lékařství.
• Na II. oční klinice pracoval nejprve jako odborný asistent, následně byl pověřen funkcí vedoucího lékaře rohovkové a imunologické ambulance a oční výzkumné laboratoře.
• V roce 1987 získal vědecký titul obhajobou dizertační práce na téma Zrcadlová mikroskopie rohovky. Výzkumná práce doc. Filipce je zaměřena na problematiku chorob, transplantace a hojení rohovky.
• Od roku 1992 vyučuje jako docent očního lékařství studenty 1. lékařské fakulty UK v Praze.
• Od roku 1993 se věnuje také laserové refrakční chirurgii v Oční klinice Lexum.
• V letech 1998 – 2004 byl doc. Filipec přednostou Oční kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze.
Ve své klinické činnosti se doc. Filipec specializuje na chirurgii rohovky (transplantace, refrakční chirurgie) a na chirurgii šedého zákalu a glaukomu. Dále se specializuje na onemocnění rohovky, zevní choroby oka, uveitidy a oční imunologii.

Doc. Filipec se zúčastnil řady stáží a studijních pobytů na očních klinikách ve Francii a v USA. Je hlavním řešitelem dvou grantových úkolů. Doc. Filipec je lektorem České lékařské komory pro postgraduální doškolování očních lékařů. Je členem České oftalmologické společnosti, Association for Research in Vision and Ophthalmology, European Association for Eye Research, International Ocular Inflammation Society a čestným členem Francouzské oftalmologické společnosti. Na domácích i zahraničních kongresech přednesl více než 150 přednášek. Rozsáhle publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech. Je spoluautorem učebnice očního lékařství.

MUDr. Claudio Carresi
Spolupracovník Oční kliniky La Sapienza
• Absolvoval medicínu na Univerzitě v Římě: “La Sapienza” v roce 1987
• Atestace složil na stejné Univerzitě v roce 1991
• Od roku 1991 pracoval na různých očních klinikách jako ambulantní lékař a zároveň je zaangažován na několika odděleních oční kliniky Univerzity “La Sapienza”
• v letech 1995 až 1997 vedl lékařské oftalmologické pozorování pro Frascati and Casaccia ENEA Research Centers.
• je spoluautorem 10 národních i mezinárodních odborných publikací
• postgraduální studium ukončil obhajobou závěrečné práce na téma “Invazivní a neinvazivní operační techniky v oftalmologii” v roce 1997.
• druhou atestaci složil v listopadu 2003 ve Varese (Itálie) obhajobou práce na téma “Ipovision”.
• v roce 1994 získal grant a mohl účastnit stáže na Univerzitě v Reykjaviku, Island
• na přelomu roku 1992 a 1993 se účastnil výzkumu pořádaném Karlovou Univerzitou zabývajícím se patologií předního segmentu oka.
• od ledna do března 1994 navštěvoval Univerzitu v Ljubljaně, Slovinsko kde získal specializaci v kataraktové chirurgii
• v prosinci 1996 se účastnil jako chirurg dobrovolnické mise ve Wamba Hospital, Kenya

Ve své klinické praxi se MUDr. Carresi věnuje rehabilitaci vidění, odbornosti, která je pro kvalitu vidění nesmírně důležitá.


admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku