Novinka na vlastní oči!

Napsal admin • Čer 15th, 2010 • Rubrika: Oční lékařství

PRAHA – Jedinečný zákrok dorazil i do České republiky! Léčba nemocné rohovky opět posouvá hranice možností, které v současné době oftalmologie nabízí. Novou metodu s názvem Corneal Cross Linking (CCL) sem přiváží ze zahraničí prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. a je prvním z českých oftalmologů, který tento zákrok u nás vyzkouší. Jásat mohou především ti lidé, kteří trpí onemocněním zvaným keratokonus. To se pozná ihned při prvních vyšetřeních. Zdravá rohovka má totiž obvykle kulový tvar, zatímco nemocná je kuželovitě vyklenutá a nepravidelně lomivá. Pro člověka tato vada znamená, že se mu zhoršuje vidění. První zrakové obtíže spojené právě s keratokonem začínají nejčastěji v pubertě. Čím dříve se podle lékařů objeví, tím rychlejší pak bývá jeho další vývoj. Není proto radno jakékoliv příznaky horšího vidění podceňovat. V počátečním stádiu keratokonu může pacient nosit brýle, nebo měkké kontaktní čočky. Vyklenutí a ztenčení rohovky je většinou pomalu postupující onemocnění, které postupně vede k rozvoji nepravidelného astigmatismu a krátkozrakosti. Zhoršuje se také zraková ostrost, snižuje se kvalita vidění, zdvojují a deformují pozorované předměty a korekce brýlemi a kontaktními čočkami se postupem času stává neefektivní. V této fázi onemocnění je možné korigovat keratokonus speciálními tvrdými kontaktními čočkami. Dalším krokem, či alternativou léčby keratokonu je pak implantace ICRS (Intrastromal Corneal Ring Segments – intrastromálních kroužkových segmentů, nebo-li keraringů). Při selhání všech popsaných léčebných postupů je v pokročilém stádiu onemocnění předepsána transplantace rohovky jako jediné řešení.
Zatím nejnovější možnost léčby keratokonu, kterou si první pacient (rok narození 1990) vyzkouší na vlastní kůži již ve středu 14. února, je právě zmíněné CCL. Bylo prokázáno, že tato technika posiluje oslabenou rohovkovou strukturu. Při této léčbě se používá jako fotosenzibilizátor riboflavin (vitamín B2) a ultrafialové záření (365nm). Do rohovky jsou nejprve aplikovány asi třicet minut oční kapky s riboflavinem, které jsou poté dalších třicet minut aktivovány ultrafialovým zářením. Tímto postupem vznikají nové spoje mezi dlouhými řetězci kolagenu (pojivové tkáně rohovky) a tím dochází k ztužování kolagenu. Tato metoda se může používat také u pacientů s jinými rohovkovými nálezy spojenými s vyklenutím rohovky, např. po předchozích operacích. Cílem metody CCL je stabilizovat rohovku a zastavit progresi keratokonu.
Před samotnou terapií metodou CCL musí každý pacient projít podrobným komplexním vyšetřením pomocí speciálních diagnostických přístrojů. Na základě výsledků a klinického vyšetření stanoví lékař plán léčby a určí, zda-li jsou splněna její kritéria, především dostatečná tloušťka rohovky. Zákrok se provádí ambulantně, pacient může odejít ihned domů.
Zraková rehabilitace je velmi rychlá. Již první pooperační den se vidění zlepšuje a po třech měsících stabilizuje. Během této doby jsou normální i určité výkyvy v kvalitě vidění. K dosažení dobré zrakové funkce je nutné použít brýle nebo kontaktní čočku.


admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku